เกี่ยวกับ INTECO

INTERNATIONAL INSPECTION AND TESTING CORPORATION (Reg. Trade Name: INTECO) เป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการตรวจสอบคุณภาพ โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี 1950 ที่รัฐอิลลินอยส์ และได้มีการขยายบริการโดยการตั้งศูนย์ปฏิบัติการทั่วเอเชีย เพื่อทำการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า รวมถึงให้บริการคำปรึกษาในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแก่ลูกค้า

ในปี พ. ศ. 2495 บริษัท INTECO (USA) ได้มีการก่อตั้งสาขาในประเทศไทยขึ้น เพื่อดำเนินการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบสินค้า ในฐานะสาขาของบริษัทแม่ในอเมริกา

ในปี พ. ศ. 2517  บริษัทได้มีการแยกการดำเนินธุรกิจเป็นอิสระออกจากบริษัทแม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น เป็น บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด โดยยังคงใช้ชื่อทางการค้าว่า INTECO โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จำกัด ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเครือข่ายสำนักงานและภาคีทั่วโลก โดยยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ร่วมกัน

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจและการให้บริการการตรวจสอบสินค้ามายาวนานกว่า 68 ปี พร้อมด้วยทีมบุคคลากรเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานและผู้ตรวจสอบที่มีคุณภาพ INTECO จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับ ในด้านการให้บริการวิเคราะห์, ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้า

ทั้งนี้ตลอดเวลาในการดำเนินธุรกิจ INTECO ได้ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยความมุ่งมั่นของเราในการทำงาน คือยึดหลักความเป็นมืออาชีพในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบสินค้า นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับความมีอิสระและเป็นกลางในการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด ทั้งในภาคการผลิตอุตสาหกรรม การค้า หรือการขนส่ง

โดยในการให้บริการ INTECO จะยังคงยึดมั่นกับวิสัยทัศน์  “การตรวจสอบของเราคือการปกป้องของคุณ”  ซึ่งเป็นหัวใจในการทำงานที่เรามีให้ลูกค้าเสมอมา