บริการวิเคราะห์และตรวจสอบสินค้า

การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ ทั้งคุณภาพและปริมาณ การกำหนดน้ำหนักของสินค้า บริษัทชั้นนำของโลกในด้านการตรวจสอบคุณภาพ โดยบริษัทได้มีการจัดตั้ง ขึ้นในปี 1950 ที่รัฐอิลลินอยส์ และได้มีการขยายบริการโดยการตั้งศูนย์

ดูเพิ่มเติม

บริการรมยา

INTECO มีบริการรมยาในสินค้าต่างๆ เพื่อกำจัดแมลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าได้ การรมยาจึงเป็นการป้องกันความเสียหายที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ดูเพิ่มเติม

บริการตรวจสินค้าก่อนและหลังการส่งออก

การตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญในงานของ INTECO การตรวจสอบทั้งก่อนและหลังการส่งออกว่าสินค้าได้มาตรฐาน ตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Letter of credit (L/C)

ดูเพิ่มเติม

การควบคุมตรวจสอบสินค้าฝ้าย

INTECO ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ขนส่งฝ้ายของโลก ให้เป็นผู้ตรวจสอบสินค้าฝ้ายในประเทศไทย สำหรับการนำเข้าและส่งออก เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า

ดูเพิ่มเติม

การตรวจวัดความลึกของระดับน้ำในเรือ

METER CALIBRATION AND SOUNDING PIPE

ดูเพิ่มเติม

ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จะขึ้นอยู่กับเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจสอบ พร้อมกับการพิจารณาค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่จะตรวจสอบ ขอบเขตของบริการที่ต้องการ โดยเรายึดมั่น การตรวจสอบและราคาที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเสมอมา