COTTON CONTROLLING

ในฐานะตัวแทนของ Wakefield Inspection Service Ltd.
(ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรม Cotton Inspection)

INTECO ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ขนส่งฝ้ายของโลก ให้เป็นผู้ตรวจสอบสินค้าฝ้ายในประเทศไทย สำหรับการนำเข้าและส่งออก เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า

รายละเอียดบริการทั้งหมด